Opis

Wysokość kodu kreskowego musi być:
  • równa lub większa od 20mm dla szerokości modułów równych lub mniejszych od 0,45mm
  • równa lub większa od 23mm dla szerokości modułów równych lub większych od 0.45mm

Dane do kodowania to 18 cyfrowy kod identyfikacyjny, który składa się z:
  • kod pocztowy (2 cyfry)
  • kod okręgu administracyjnego (2 cyfry)
  • numeru konta klienta (6 cyfr)
  • numeru pozycji - elementu (8 cyfr)
Niepoprawne znaki lub długość ciągu znakowego w kodzie identyfikacyjnym zostanie potraktowana jako błąd.

Zastosowanie

Przykład


Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.